ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА WWW.VIANSWIMWEAR.COM
Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате този уеб сайт. С разглеждането и/или използването на тази интернет страница, Вие се съгласявате и приемате условията за използването й. Ако не приемате тези условия, не използвайте този уеб сайт!

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

„Ви Ан Дизайн“ ЕООД е дружество, регистрирано съгласно законодателството на Република България, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Шипченски проход“ №59, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 204540234, телефон за контакт 0898425623, email: info@vianswimwear.com, опериращо интернет сайт за търговия на стоки и услуги www.vianswimwear.com („Търговец/ът“).

Настоящите „Общи условия“ уреждат взаимоотношенията между „Ви Ан Дизайн“ ЕООД (www.vianswimwear.com) и Потребителите, възникнали по повод намиращи се на домейн адрес www.vianswimwear.com и поддомейните му („Сайт/ът“) информационни и търговски стоки и услуги, предлагани от www.vianswimwear.com („Услуги/те“), включително във връзка със сключените помежду им договори за покупко – продажба от разстояние на предлаганите от търговеца стоки.

С използването на Сайта, Потребителят декларира, че е дееспособен да се обвърже с „Общите условия“, съответно да бъде страна по договор за покупко – продажба от разстояние на предлаганите стоки и услуги и да бъде валидно обвързан с посочените условия на тези сделки.

II. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Потребителите могат да се регистрират в Сайта, като попълнят електронната регистрационна форма. Регистрацията изисква име, фамилия, адрес, телефон и електронна поща. В резултат на надлежно завършена регистрация, се създава профил, достъпът до който се осъществява чрез въвеждане на парола.

При регистрацията на Сайта, Потребителят предоставя вярна, точна, актуална и пълна информация, необходима за осъществяване на продажбата, чрез попълване на всички задължителни полета на регистрационната форма.

www.vianswimwear.com не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, в случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, като освен това има право да откаже по-нататъшен достъп на лицето до част или до всички услуги, предлагани на Сайта.

Освен чрез регистрация, Потребителите могат да правят поръчки и като гости, като за целта попълват име, фамилия, адрес, телефон и електронна поща, в електронна форма, визуализирана след избора на стоки/услуги, предлагани на Сайта.

www.vianswimwear.com не носи отговорност и не се ангажира със срокове за доставяне на информация относно завършени поръчки на Потребителя, статусът на негови или на други Потребители запитвания, въпроси и коментари за продукти, наличност на продукти, както и за претърпени вреди и /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултат на или поради използване/невъзможност за използване (поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. Потребителят може да следи статуса на направената поръчка в профила си или на електронната си поща.

Търговецът не носи отговорност в случай, че при използване на Сайта или материали от него, за потребителя възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или загуба на информация, като всички разходи, свързани с отстраняването на такива вреди са за сметка на Потребителя. Търговецът не носи отговорност за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на Сайта, вследствие на качеството на експлоатираното компютърно оборудване от Потребителя.

Предвид динамиката в стокоооборота, е възможно определени артикули и аксесоари към тях, публикувани и фигуриращи на Сайта, да бъдат изчерпани при заявката и да не могат да бъдат поръчани и доставени чрез on-line магазина. При всички случаи, Търговецът уведомява потребителите, направили поръчка през Сайта за възможността/невъзможността за доставка на заявената през Оn-line системата стока.

Възможно е параметрите (срок/начин на доставка и др. подобни) на направена поръчка чрез Оn-line системата да бъдат променени, като Търговецът се задължава да съобщи на Потребителя за направените промени на предоставения от него е-мейл и/или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин, в срок най-късно до момента на изпращането Потребителя на съобщението за потвърждение на поръчката. За промяна по адрес за доставка, вид плащане, промяна или добавяне на артикул, промяна на данни за фактура и/или други параметри на поръчката, Потребителят следва да се свърже с екипа на www.vianswimwear.com, на посочените данни за контакт, до изпращането на поръчката за изпълнение. След получаването на последващото известие за потвърждаването и изпълнението на поръчката, промени не могат да бъдат извършвани.

Потребителите могат да се съгласят да получават информация, чрез предоставените данни за контакт, търговски съобщения за продукти и услуги на www.vianswimwear.com и/или текущи активности, маркетинг и промоционални съобщения и/или за целите на маркетингови проучвания и събирането на информация, като в случай че не желае да получава такава информация, Потребителите могат изрично да откажат получаването на същата чрез формите за запитване и контакт, посочени на Сайта.

Потребителите могат да използват всички услуги, предлагани на Сайта за лични нужди, с нестопанска цел и при условие, че не се нарушават авторските права на Търговеца или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани, с каквато и да било цел от Потребителите.

Линковете на Сайта, препращащи към други сайтове, собственост на трети лица, са публикувани за удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от Търговеца и по отношение на използването на препратката извън Сайта, настоящите Общи условия не се прилагат.

III. ПОРЪЧКА

За да закупи избран продукт, Потребителят извършва поръчка, чрез натискане на бутона „Купи“, след което стоката се добавя в неговата потребителска кошница. Поръчката се завършва с натискане на бутон „Плащане“ и предоставяне на електронен адрес, телефон и адрес за доставка. Начина на плащане е подробно описан в раздел IV от настоящите „Общи условия“.

При извършване на поръчката, Потребителя се задължава да предостави верни и актуални данни. Поръчката се счита за приета, ако въведените данни са валидни и пълни, след което Потребителят получава имейл потвърждение на посочения от него електронен адрес, съдържащо поръчаната стока, номера на поръчката, информация за срока и начина, по който ще бъде извършена доставката. Поръчки на артикули, заявени с некоректни или непълни данни, се анулират, в случай, че до 48 часа екипът на www.vianswimwear.com не получи коректно необхдимите данни.

Всички поръчки на артикули, налични към момента на подаване на заявката, направени до 15.00ч. в работен ден, се обработват и изпращат в същия работен ден. Поръчки на налични артикули, направени след 15.00ч. в работен ден, се обработват и изпращат в следващия работен ден. Поръчки на налични артикули, направени в събота, неделя и официални празници, се обработват и изпращат в срок от два работни дни.

В случай, че поръчаният от Потребителя артикул не е наличен към момента на получаване на поръчката, екипът на www.vianswimwear.com уведомява Потребителя чрез имейл или телефонно обаждане.

Екипът на www.vianswimwear.com може да се свърже с Потребителя чрез телефонно обаждане на предоставения от него телефонен номер, в случай на възникнала необходимост за уточняване на детайли и обстоятелства, свързани с потребителската поръчка.

С приемане на направената от Потребителя поръчка, страните се считат за обвързани с договор за покупко – продажба от разстояние при обявените на Сайта условия, като Потребителят се задължава да заплати продажната цена на поръчаните стоки, а търговеца да му достави същите.

В случай на съмнение, че Потребител (физическо или юридическо лице) възнамерява да закупи стоки в количества и/или с цел препродажба и/или с цел ползване не по предназначение, Търговецът запазва правото си, по свое усмотрение, да откаже продажбата на такива лица.

IV. ДОСТАВКА

Търговецът извършва доставки чрез подизпълнител/и (куриерски компании) само на територията на България.

Доставката на стока се извършва само за успешно приети поръчки, до точен адрес, посочен от Потребителя или до съответния офис на използваната куриерска компания.

При посочени неверен или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, Търговецът не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката в следствие на подадената невярна информация от Потребителя.

Рискът от повреждане на стоките преминава от Търговеца към Потребителя от момента на предаването им на съответната куриерска компания, извършваща доставката. Търговецът не носи отговорност за причинени вреди/щети по стоките при транспортирането им, но е насреща със съдействие за разрешаване на проблема.

Срокът за доставка на налични стоки, съобразен с общите условия на използваните куриерски компании, е на следващия работен ден, след предаване на стоката на куриера, съгласно описаното в Раздел III от настоящите Общи условия. Изключение правят по-малките населени места, които се обслужват по установен от куриерската компания график и местата, на които куриерските компании предлагат съботен разнос.

Потребителят се съгласява, че доставката ще се извършва в срокове и часови интервали, съобразени с условията на съответната куриерска компания. Търговецът не носи отговорност за забава на доставката, поради независещи от него обстоятелства, като например забава от страна на куриерската компания, възникнали форсмажорни обстоятелства, обстоятелства, върху които за Търговеца съществува обективна невъзможност за въздействие и др.
Всички разходи за доставяне на поръчаните от Потребителя стоки са за сметка на Потребителя, при цени съобразени с актуалната ценова тарифа на съответната куриерска компания.

При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, предварително посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.

Търговецът не носи отговорност, ако Потребителят не бъде намерен на посочения от него адрес в срока на доставката, в които случаи условията и начините на получаването на стоката ще бъдат определени в зависимост от общите условия на съответния куриер, като в тези случаи разходите възникнали допълнително поради неполучаване на стоката в първоначално предвидения срок са изцяло за сметка на Потребителя.

При желание за доставка в различно от посоченото по-горе време, Потребителите могат да се свържат с екипа на www.vianswimwear.com на посочените в настоящите Общи условия и на Сайта на Търговеца данни за контакт.

V. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Посочените на Сайта цени на стоките са в български лева, с включен ДДС.

Стойността на транспортните разходи за доставка НЕ Е ВКЛЮЧЕНА в цената на стоките.

Заплащането на поръчаната стока и допълнителните разходи за доставка се извършва само чрез плащане при доставка (Наложен платеж). При получаване на пратката, Потребителят заплаща цената на поръчаната от него стока и разходите за доставка на съответната куриерска компания.

За всяка одобрена поръчка и съответната поръчана стока, Потребителя заплаща цената, която е обявена в сайта, към момента на извършване на поръчката и разходите за доставката й.

Търговецът има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, Търговецът има правото да откаже изпълнението на поръчката като не дължи друго обезщетение на Потребителя.

VI. ПРАВО НА ОТКАЗ, ВРЪЩАНЕ И РЕКЛАМАЦИИ

Потребителя има право да се откаже от договора за покупко-продажба от разстояние в 14 – дневен срок, считано от датата на получаване на стоките, без да посочва причините за това и без да дължи каквито и да било неустойки и обезщетения. Правото на отказ е валидно, само ако е упражнено в срока по настоящата точка, чрез попълване на формуляр за отказ.

При отказ от договора, Потребителя е длъжен да върне стоката в ненарушен търговски вид, без каквито и да било следи от изпробване/използване на продукта (петна, аромати, следи от химични препарати и др.), в оригинална опаковка, с оригинални етикети, в срок не по – късно от 14 дни, считано от датата, на която е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора, с опция за преглед на пратката, като има право да избере куриерски услуги, различни от първоначално използваните от търговеца, на адрес на Търговеца, посочен в настоящите Общи условия. Всички придружаващи пратката документи (стокова разписка, касов ордер и/или касов бон) се прилагат в пратката, заедно със стоката, подлежаща на връщане.

Разходите за връщане на стоката при упражнено право на отказ са за сметка на Потребителя.

При упражнено право на отказ от договора, платената от Потребителя цена се възстановява от търговеца в срок от 14 дни, считано от датата, на която търговеца е получил обратно върнатата стока, по посочена от Потребителя банкова сметка или чрез пощенски превод, посредством съответната куриерска компания.

В случай че върнатата стока е с нарушен търговски вид, с нарушена/липсваща опаковка, с нарушени/липсващи етикети или не съответства по какъвто и да било начин на описаното в настоящите Общи условия, Търговецът има право да откаже да приеме стоката обратно, съответно да възстанови заплатената сума.

Артикули, изработени по индивидуални размери, не подлежат на връщане.

При упражнено право на отказ от договора, Търговецът не възстановява направените от потребителя транспортни разходи.

В случай че поръчаната от Потребителя стока не съответства на неговите размери, Потребителят има право да замени стоката с друг размер от същия артикул или с друг артикул, предлаган от Търговеца, при спазване на правилата за връщане на стока, описани в настоящите Общи условия. След получаване на върнатата стока, екипът на www.vianswimwear.com изпраща новоизбраният продукт. В случай на замяна, разходите за изпращане на нов артикул са за сметка на Потребителя.

Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, изразяващо се в производствени/фабрични дефекти и/или несъответствие между поръчаният размер от съответния продукт и полученият, в 14-дневен срок от получаването на стоката, чрез изпращане на имейл до някой от посочените в настоящите Общи условия имейл адреси. В имейл съобщението се посочват номера на поръчката, предмета на рекламацията /производствен дефект, получена стока във вид или размер, различни от поръчаните/, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията и адрес за контакт, ведно с всички документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното (вкл. снимков материал).

При рекламация Потребителя може да избере замяна на конкретния артикул за същия без дефекти или връщане на стоката срещу възстановяване на платената сума.

Връщането на стоката при рекламация се осъществява при условия, че стоката е в запазен добър търговски вид, отговаря на всички условия, посочени в настоящите Общи условия, не са налице повреди, причинени от неправилна употреба /стоката НЕ е носена, скъсана, надраскана, прана, гладена, със следи от грим, химични препарати и др./.

При упражняване правото на рекламация, Потребителя се задължава да изпрати стоката, подлежаща на връщане с опция за преглед на пратката.

Разходите за доставка на нови стоки вследствие на рекламация, включително при замяна на стоки, са за сметка на Търговеца, освен ако несъответствието се дължи на обстоятелства, за които търговецът няма вина, включително поради грешка на Потребителя или по желание на Потребителя.

Разходите за доставка и връщане в случаите на рекламация се поемат изцяло от Потребителя, ако не са спазени условията на този раздел.

При надлежно предявена рекламация от Потребителя и изразено желание за възстановяване платената сума, същата ще бъде върната в срок от 3 дни, считано от датата, на която търговецът е получил обратно върнатата стока във вид, съгласно условията на този раздел.

VII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

„Ви Ан Дизайн” ЕООД е Администратор на лични данни, установен на територията на Република България и обработва законосъобразно и добросъвестно лични данни във връзка с целите на своята дейност – търговия на стоки и не ги обработва допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

Получателите или категориите получатели, на които личните данни могат да бъдат разкрити са физическите лица, за които се отнасят данните или други лица, ако това е предвидено в нормативен акт. Предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

„Ви Ан Дизайн” ЕООД обработва лични данни, само при условие, че физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие, като при липса на изрично съгласие от страна на лицето, за което се отнасят данните, „Ви Ан Дизайн” ЕООД няма право да обработва данните му, освен в случаите на законово изискване/основание за това.

Всяко физическо лице има право на достъп с писмено заявление до отнасящи се за него лични данни, както и право по всяко време да поиска от „Ви Ан Дизайн” ЕООД да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на действащото законодателство.

Потребителят се съгласява декларираните от него лични данни да бъдат предоставяни от Търговеца на негово подизпълнители – куриерски компании, за целите на изпълнение на задълженията си по договора за покупко-продажба от разстояние, сключчен между Търговеца и съответното физическо лице – потребител.

VIII. ДРУГИ

„Ви Ан Дизайн“ ЕООД притежава всички права върху Сайта, неговото съдържание, както и върху снимките и описанията на артикулите. Потребителите се задължават да не нарушават правата на интелектуална собственост на Търговеца.

Търговецът има право да променя едностранно всички условия за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до Потребителя.

Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани в рамките на работното време: от 9:00 до 18:00 часа, от понеделник до петък, на имейл info@vianswimwear.com / orders@vianswimwear.com или на тел. 0898425623.

Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, като публикуването им на Сайта се счита за уведомяване на потребителите за измененията. При използване на Сайта, Потребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България, включително и международното законодателство.

С НАТИСКАНЕ (КЛИКВАНЕ) НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НА САЙТА, КАКТО И С ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ СЕ СЧИТА, ЧЕ ПОТРЕБИТЕЛЯТ Е ЗАПОЗНАТ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.

Координатите на Търговеца са следните:

България, 1111, гр. София, район „Слатина“, бул. „Шипченски проход“ №59

Тел.: 0898425623 / email: info@vianswimwear.com / orders@vianswimwear.com

При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да се обърнете към съответните органи за алтернативно решаване на спорове (АРС) или да използвате сайта за онлайн решаване на спорове (ОРС).